Reportes SHCP

   SRFT 2021     2022  2023 2024
TRIMESTRE       
 1  2  3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
31  Destino del Gasto FAIS chek chek chek chek chek chek chek chek  chek chek
32  Destino del Gasto FORTAMUN chek chek chek chek chek chek chek chek chek chek
33  Destino del Gasto FAIS Entidades chek chek chek     NO APLICA       
34  Ejercicio del Gasto FAIS chek chek chek chek chek chek chek chek chek chek
35  Ejercicio del Gasto FORTAMUN chek chek chek chek chek chek chek chek  chek chek
36 Ejercicio del Gasto FAIS Entidades chek chek chek  NO APLICA          
37 Indicadores FAIS chek chek chek chek chek chek chek chek chek chek
38 Indicadores FORTAMUN chek chek chek chek chek chek chek chek chek chek